Tuesday, 5 August 2014

#Cook Island Language Week!

Do you know what week it is?
It is Cook Island Language Week 'Te Epetoma o te reo Maori Kuki Airani!
So from now until this Friday, I will be giving you facts and a few Cook Island words and the translation in English.

Kia Orana - Hello.

Pee'a Koe - How Are You?

Toku ingoa ko Hannah Tiniteila Tetini- Luatutu.  My name is Hannah Tiniteila Tetini-Luatutu.

Koai toou ingoa - What's Your Name?

Ko Haumata Timoteo Hewett te ingoa o toku Mama Ruau - Haumata  Timoteo Hewett is the name of my grandmother.

Ko Cramand Teaukura Hewett te ingoa O toku Papa Ruau - Cramand Teaukura Hewett is the name of my grandfather.

Kia Orana, Toku Ingoa Ko Hannah Tiniteila Tetini-Luatutu. Ko Haumata Timoteo Hewett te ingoa O toku Mama Ruau. Ko Cramand Teaukura Hewett te ingoa O toku Papa Ruhau.

Koai toou ingoa?


No comments:

Post a Comment